selected new work > tenon

tenon
tenon
stone & wood
6 x 4 x .5"
2017